O festivalu

Hudební festival Listopadání

Hlavním organizátorem této akce je sbor ČCE v Ostravě. Jedná se o malý hudební festival, kde je možno se seznámit s různými křesťanskými amatérskými kapelami, ale také poslechnout už i ty zkušenější a známější.

Ostravské listopadání se uskutečnilo poprvé pravděpodobně na podzim roku 1993, a to s cílem dát hudební prostor (nejen) křesťanským hudebním skupinám a písničkářům. Jako každý jiný festival i listopadání prošlo určitým vývojem. Cíl se sice nezměnil, ale součástí listopadání je dnes také program pro mládež nebo hudební dílna jako příprava na doprovod při nedělních bohoslužbách. Mezi hosty Listopadání patřili např. Eva Henychová, De Jong, Filadelfie, Tomáš Najbrt, Melodive, Adam Bubík, David Stypka, pěvecká sdružení Tensing, Simona Martausová, Traband, Pavel Helan, Jarda Svoboda Trabandita a mnoho dalších.

Na Ostravské listopadání jsme získali v letech 2018 a 2019 dotace z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Moc děkujeme!

Archiv předchozích ročníků

Ostravské listopadání 2019

8. – 10. listopadu 2019 Farní sbor ČCE Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským SEMem zorganizoval tradiční hudební minifestival Ostravské listopadání, který se uskutečnil druhý víkend v listopadu, tj. od 8. do 10. …

Ostravské listopadání 2018

9. – 11. listopadu 2018 Farní sbor ČCE Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským SEMem a SOMem moravskoslezského seniorátu zorganizoval tradiční hudební minifestival Ostravské listopadání, který se uskutečnil druhý víkend v listopadu, tj. od 9. …

Ostravské listopadání 2017

10. – 12. listopadu 2017 Farní sbor ČCE Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským SEMem a SOMem moravskoslezského seniorátu zorganizoval tradiční hudební minifestival Ostravské listopadání, který se opět uskutečnil druhý víkend …